Nowe uprawnienia klubu.

upraw 1   Miło nam powiadomić wszystkich członków klubu oraz sympatyków, iż Minister Sportu i Turystyki wydał decyzję o udzieleniu naszemu klubowi upoważnia do przeprowadzania egzaminów na nw. uprawnienia żeglarskie i motorowodne:

  • żeglarz jachtowy;
  • jachtowy sternik morski;
  • sternik motorowodny;
  • morski sternik motorowodny.

Klub spełnił wszystkie wymagania stawiane ośrodkom egzaminacyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej. 

Posiadanie powyższych uprawnień pozwoli klubowi na poszerzenie działalności w kierunku promocji żeglarstwa i sportów motorowodnych. W najbliższym czasie wystąpimy o uzyskanie uprawnień egzaminacyjnych na licencję holowania narciarza wodnego i innych obiektów pływających.

upraw 2upraw 3upraw 4