K.S. "Iskra" współorganizatorem MWP w Judo.

W dniach 30.03 - 01.04.2011 r, w Gdyni odbędą się zawody indywidualne i drużynowe w judo. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZJ oraz "Planem - kalendarzem przedsięwzięć sportowych w Siłach Zbrojnych RP oraz regulaminami zawodów sportowych w sporcie powszechnym na 2011 rok". W zawodach wezmą udział m.in. nasi zawodnicy.

Mistrzostwa, których współorganizatorem jest nasz Klub, odbędą się w hali judo Zespołu Sportowego Marynarki Wojennej.

Zapraszamy do kibicowania.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

W dniu 7 marca b.r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze K.S. Iskra. Udział w zebraniu wzięło 24 delegatów. Podczas zebrania prezes ustępującego Zarządu Klubu złożył sprawozdanie z czteroletniej kadencji. Kol. Waldemar Mirucki złożył sprawozdanie finansowe klubu. Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu. Zgodnie z regulaminem wybrano komisje umożliwiające dokonanie nowych wyborów. W głosowaniu jawnym wybrano Prezesa Zarządu, którym został ponownie Ireneusz Kamiński.

W skład zarządu na kadencję 2011 – 2015 wchodzą:

 

 • Tybura Sławomir – wiceprezes;
 • Telegów Łukasz – sekretarz
 • Sobieraj Arkadiusz – skarbnik
 • Sapiejka Dariusz – członek zarządu
 • Grzeczka Grzegorz – członek zarządu
 • Mirucki Waldemar – członek zarządu

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

 • Marek Drygas,
 • Michał Zabłotny,
 • Oleg Steciuk.

 Walne zebranie podjęło uchwałę dot. dalszego rozwoju klubu.

 

UCHWAŁA

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

KLUBU SPORTOWEGO „ISKRA”

W celu dalszego rozwoju działalności klubu, delegaci na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, zobowiązują nowo wybrany zarząd do podjęcia następujących działań:

 1. Popularyzację kultury fizycznej i sportu szczególnie wśród kadry, podchorążych oraz cywilnych studentów Akademii Marynarki Wojennej. 
 2. Zwiększenia wysiłku w zdobywaniu funduszy na działalność sportową poprzez pozyskiwanie nowych członków spośród kadry pracowników AMW oraz sponsorów spoza Uczelni. 
 3. Podjecie próby pozyskania utalentowanej kadry, podchorążych oraz studentów cywilnych do sekcji płetwonurkowej. 
 4. Utrzymanie dotychczasowego wysokiego poziomu sportów wodnych.

'

Imprezy organizowane i wspierane przez K.S. "ISKRA"

W 2010 r. klub Sportowy "ISKRA" przy Akademii Marynarki Wojennej zorganizował wiele imprez sportowych, a także wiele z nich wspierwał.

Najważniejsze z nich to:

 • Regaty o "Puchar Akademii Marynarki Wojennej"
 • Puchar UKŻ OPTI CWM GDynia i K.S. Iskra w klasie Optimist
 • Otwarte Mistrzostwa AMW w strzelaniu z broni pneumatycznej
Klub zorganizował również Uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego, podczas którego uhonorowano najlepszych żeglarzy wojskowych oraz osoby i instytucje wspierające żeglarstwo.

Aktualności Klubu

W roku 2010 K.S. „Iskra” realizował dwa zadania zlecone przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Zadania te, związane z przygotowaniem i startem reprezentantów Wojska Polskiego na arenie międzynarodowej, klub realizuje od kilku lat.

I. Przeprowadzenie drugiego okresu przygotowań Reprezentacji WP w żeglarstwie do V WIS – Brazylia 2011

Największym i najpoważniejszym wyzwaniem dla klubu było podjęcie się realizacji pierwszego okresu przygotowań Reprezentacji WP w żeglarstwie do V WIS – Brazylia 2011. Celem drugiego etapu przygotowań do V Wojskowych Igrzysk Sportowych Brazylia 2011 było doskonalenie umiejętności, zgranie oraz zdobywanie doświadczenia załogi przygotowującej się do startu w igrzyskach. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w zaplanowanym wymiarze.

Drugi etap przygotowań realizowany był m. in. na jachtach klasy Skippi 650 poprzez start w cyklu Pucharu Polski, starty w regatach Pucharu Świata oraz regatach krajowych.

 

oktant

Czytaj więcej: Aktualności Klubu