Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

W dniu 7 marca b.r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze K.S. Iskra. Udział w zebraniu wzięło 24 delegatów. Podczas zebrania prezes ustępującego Zarządu Klubu złożył sprawozdanie z czteroletniej kadencji. Kol. Waldemar Mirucki złożył sprawozdanie finansowe klubu. Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu. Zgodnie z regulaminem wybrano komisje umożliwiające dokonanie nowych wyborów. W głosowaniu jawnym wybrano Prezesa Zarządu, którym został ponownie Ireneusz Kamiński.

W skład zarządu na kadencję 2011 – 2015 wchodzą:

 

 • Tybura Sławomir – wiceprezes;
 • Telegów Łukasz – sekretarz
 • Sobieraj Arkadiusz – skarbnik
 • Sapiejka Dariusz – członek zarządu
 • Grzeczka Grzegorz – członek zarządu
 • Mirucki Waldemar – członek zarządu

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

 • Marek Drygas,
 • Michał Zabłotny,
 • Oleg Steciuk.

 Walne zebranie podjęło uchwałę dot. dalszego rozwoju klubu.

 

UCHWAŁA

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

KLUBU SPORTOWEGO „ISKRA”

W celu dalszego rozwoju działalności klubu, delegaci na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, zobowiązują nowo wybrany zarząd do podjęcia następujących działań:

 1. Popularyzację kultury fizycznej i sportu szczególnie wśród kadry, podchorążych oraz cywilnych studentów Akademii Marynarki Wojennej. 
 2. Zwiększenia wysiłku w zdobywaniu funduszy na działalność sportową poprzez pozyskiwanie nowych członków spośród kadry pracowników AMW oraz sponsorów spoza Uczelni. 
 3. Podjecie próby pozyskania utalentowanej kadry, podchorążych oraz studentów cywilnych do sekcji płetwonurkowej. 
 4. Utrzymanie dotychczasowego wysokiego poziomu sportów wodnych.

'