Walne Zebranie Delegatów KS „ISKRA”

Minęła czteroletnia kadencja zarządu klubu. Zgodnie ze Statutem KS „ISKRA”, w dniu 11 marca 2019 roku, wybrani delegaci sekcji sportowych przyjęli sprawozdanie ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej oraz wybrali nowe władze klubu. Po udzieleniu absolutorium zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej, przystąpiono do wyborów. W wyniku głosowania prezesem na kolejne cztery lata został Ireneusz Kamiński. Skład zarządu uzupełnili:


Arkadiusz Sobieraj – wiceprezes;
Katarzyna Śliwińska – sekretarz;
Damian Kaczmarek – skarbnik;
Mariusz Wąż – członek zarządu;
Dariusz Sapiejka – członek zarządu ds. szkoleniowych;
Paula Kamińska – członek zarządu.


Komisję rewizyjną stanowią:


Mariusz Tołtyżewski – przewodniczący komisji;
Tomasz Głowacki – sekretarz komisji;
Michał Zabłotny – członek komisji;
Szymon Konkel – członek komisji;
Marcin Wawrzyniak – członek komisji.

Delegaci przyjęli uchwałę dot. zmiany statutu klubu w punkcie dotyczącym ilości członków zarządu. Dotychczas skład zarządu mogło tworzyć 7 – 9 osób. Obecnie, po zmianie, jest to 5 – 7 osób. Dodatkowo delegaci wnioskowani o zwiększenie aktywności kadry akademickiej w działalności sportowej poprzez reprezentowanie uczelni i klubu w zawodach w środowisku cywilnym i wojskowym.